home-compani-de-stat

Soţia directorului general de la CET Govora, Denise Bălan, are priză la afacerile cu energie

CET Govora

Publicaţia „Săptămana în Oltenia” a demarat o amplă investigaţie în legătură cu afacerile din interiorul companiei de stat CET Govora.

Mihai Balan. Directorul general al companiei de stat CET Govora S.A.

Mihai Balan. Directorul general al companiei de stat CET Govora S.A.

În contractul de mandat de director general al CET Govora SA al lui Mihai Bălan este inclusă şi o clauză (art. 10, alineat (2)), potrivit căreia “Directorul îşi va exercita mandatul cu loialitate în interesul societăţii CET Govora SA”, cu precizarea absolut năucitoare că – atenţie! – “Directorul NU încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil (sic!) îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate”.
Articolul 12 din acelaşi contract prevede: “Directorul este obligat ca, pe parcursul derulării prezentului contract, cât şi după încetarea sa, să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată în cadrul Societăţii CET Govora SA”! Şi această clauză pare a-l proteja pe directorul general, în condiţiile în care regula nu este valabilă şi pentru rudele sale apropiate. Conform prezentării de pe site-ul societăţii, S.C. CET Govora S.A. produce şi comercializează energie electrică şi termică.
Potrivit datelor obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), menţionate şi în Monitorul Oficial, Denise Bălan, actuala soţie a directorului general, deţine, din 2015, calitatea de asociat şi administrator la GDM Logistics SRL (CUI 30271044, capital social actual de 210 lei), cu o parte socială, alături de Bogdan-Cosmin Albăstroiu (cumnatul Denisei, tot o parte socială) şi GDM Powers SRL (19 părţi sociale, CUI 29190957). Obiectul principal de activitate al GDM Logistics SRL este, conform actului constitutiv actualizat (ultima oară, în acest sens, în 2014, dar nu radical), “Comercializarea energiei electrice, clasa CAEN 3514 (producerea rămâne la GDM Powers). Adică firma este un potenţial concurent pentru CET Govora SA.
În 2012, GDM Powers SRL (capital social 200 lei) a avut un profit de peste 200.000 lei, la o cifră de afaceri de 2.100.000 lei cu doar 2 angajaţi. GDM Logistics apare în situaţiile ANAF accesibile online tot cu doi angajaţi, dar fără date contabile raportate în ultimii ani.

“Reţeta River Plazza”. Suveică de srl-uri, cu offshore din Elveţia în spate

Tot de la ORC am aflat că sediul GDM Logistics este în Râmnicu Vâlcea, pe strada Colonel Bădescu nr. 12 A, biroul nr. 7, adică exact în clădirea în care a funcţionat Setler Mina, firma ce a dezvoltat proiectul megacontroversat River Plazza Mall din Râmnicu Vâlcea şi la care a participat şi Denise Bălan.
Principalul asociat al GDM Logistics, GDM Powers SRL, este o subsidiară a unei companii elveţiene, GDM Power SA (Obiect de activitate: comerţ şi comercializarea tuturor produselor, în special în industria electrice şi electronice; director cu o singură semnătură: Pochon Richard, de Chêne-Pâquier, à Lutry). “Suntem o companie tânără, ce a fost înfiinţată cu scopul de a activa în domeniul furnizării energiei electrice pe teritoriul României, deţinători ai licenţei ANRE de furnizare a energiei electrice. Acţionarul nostru este compania GDM POWER SA, o societate comercială elveţiană cu sediul la Lausanne, Elveţia, având un impresionant panel de activităţi, care beneficiază de un important suport financiar şi care îşi derulează operaţiunile financiare prin intermediul prestigioasei bănci Banque Cantonale Vaudoise”, se arată în descrierea de pe site-ul GDM Logistics (gdmlogistics.ro). Autorul acestei “îmbrobodiri” de marketing pare să nu ştie că Elveţia a acceptat recent propunerea UE de a nu se prevala de părţi ce nu se armonizează cu legislaţia europeană în ce priveşte, spre exemplu, secretul bancar, când e vorba de, să zicem… evaziune fiscală.
GDM Power SA apare în 2010 în statisticile autorităţilor elveţiene, cu sediul în Pully, pe Avenue Charles-Ferdinand Ramuz nr 99. Numele anterior al societăţii, înfiinţată în 2006, era Lygia Demandes Ltd, obiectul de activitate principal constituindu-l comerţul cu orice tip de bunuri, inclusiv bijuterii şi opere de artă. Are capital social 100.000 franci elveţieni (CHF – 100 părţi sociale, nerestricţionate la transmisibilitate).

Familia Hoarcă monitorizează sutele de mii de euro din tranzacţii cu certificate verzi

Compania Naţională de Transport al energiei electrice Transelectrica a făcut public în data de 1 aprilie 2014 o situaţie cu “Părţile Responsabile cu Echilibrarea (PRE)” în momentul respectiv. Conform acestui document, la poziţia 73, CIGA Energy SA este responsabilă atât de CET Govora SA (1 martie 2013, data de înregistrare în platforma Pieţei de Echilibrare), cât şi de GDM Logistics (1 octombrie 2013).
Conform datelor făcute publice de OPCOM SA (Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale), în data de 14 iulie 2014, “la ora 10.00, la sediul societăţii din Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, sectorul 3 Bucureşti, a organizat sesiunea de licitaţie destinată tranzacţionării ofertei CV_GDML_001”. Oferta anexată relevă că GDM Logistics dorea să vândă 19.000 certificate verzi, cerând 130,69 lei (29,04 Euro, în total 551.760 Euro). În afara administratorului din acea vreme, Bogdan Albăstroiu, este indicat ca persoană de contact un anume… George Hoarcă, în calitate de Marketing Manager, pe care îl găsim, după cum singur se prezintă pe LinkedIn, şi ca reprezentant al Denix Invest SRL, o firmă în care Denise Bălan deţine 99% dintre părţile sociale şi calitatea de administrator, iar Ramona Hoarcă, actual director economic la CET Govora, a expertizat absorbţia de către Denix Invest a altei societăţi, Solaria Invest.
Certificatele verzi reprezintă formule prin care sunt premiaţi producătorii de energie din surse regenerabile. Documentul atestă că o cantitate de 1MWh de energie a fost produs astfel. Pentru perioada 2008 – 2014, valoarea minimă de tranzacţionare a fost stabilită la 27 euro şi maximă la 55 euro.
Ce înţeleg reprezentanţii instituţiilor de control din faptul că GDM Logistics solicita un preţ atât de mic OCOM?

Sursa: www.saptamana.net

Comments

comments

Your Turn To Talk

Your email address will not be published.