home-compani-de-stat

Ministerul de Finanţe acordă un împrumut de 167 milioane de lei pentru Complexul Energetic Hunedoara

Banii vor fi folosiţi pentru cheltuielile curente, dar şi pentru achizionarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

Complexul Energetic HunedoaraComplexul Energetic Hunedoara a primit acordul Guvernului pentru a accesa un împrumut de 167 milioane de lei de la Ministerul de Finanţe, pentru o perioadă de şase luni, cu titlu de ajutor de stat individual de salvare. Pentru a putea accesa aceşti bani premierul Victor Ponta a emis în acest sens o ordonanţă de urgenţă. Acest ajutor de stat se acordă în scopul asigurării necesarului de lichidități pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susținere a activităților pentru o perioadă de 6 luni de la acordare, precum și pentru cele necesare achiziționării deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră”, se precizează în ordonanţa emisă de Guvern.

Din suma de 167 de milioane de lei acordată ca ajutor de stat individual pentru salvare, suma de 98,476 milioane de lei se va acorda din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. Acordarea celei de-a doua tranşe, în sumă de 68, 524 milioane lei este condiţionată de reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare, respectiv de rambursarea împrumutului acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. din venituri realizate din privatizare. Împrumutul se acordă, în baza unei analize economico-financiare realizate de către EximBank – S.A. în vederea stabilirii capacităţii de rambursare.
Rambursarea împrumutului de 167 de milioane de lei se efectuează integral, în termen de 6 luni de la acordarea acestuia, împreună cu dobânda aferentă. Până la data scadenței împrumutului, Societatea Complexului Energetic Hunedoara S.A. are obligația să prezinte Ministerului Finanțelor Publice planul de restructurare notificat Comisiei Europene.

În baza acestui Plan de restructurare, la solicitarea societății, Ministerul Finanţelor Publice poate prelungi perioada de acordare a împrumutului, în aceleași condiții de dobândă. Dacă în termen de 6 luni de la momentul acordării împrumutului de stat individual pentru salvare, societatea nu prezintă un plan de restructurare sau dovada restituirii ajutorului de stat individual pentru salvare, aceasta este obligată să prezinte un plan de lichidare voluntară.”, se mai precizează în Ordonanţa de Urgenţă.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., aflat în portofoliul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, este unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, care, cu o capacitate instalată de 1.225MW, asigură o cotă de circa 6-7% din totalul producției naționale de energie electrică. Este cel mai mare producător de energie electrică din nord-vestul României.
Societatea are în prezent aproximativ 6.500 de angajați. Societatea a fost înființată ca o societate integrată energie-minerit, al cărei principal obiectiv îl reprezintă producerea eficientă de energie electrică și termică pe bază de huilă din Valea Jiului. 
În afară de producția de energie electrică, Sucursalele Electrocentrale Deva și Electrocentrale Paroșeni sunt unici producători care livrează energie termică în sistem centralizat în localitățile Deva, Petroșani, Vulcan, Lupeni. Totodată, Sucursala Electrocentrale Deva este și operator al serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Deva, în timp ce Sucursala Electrocentrale Paroșeni operează serviciul public de apă caldă și căldură pentru localitățile Petroșani, Vulcan, Lupeni

Comments

comments

Your Turn To Talk

Your email address will not be published.